Świadczenie dotacyjne czy umowa kredytowa?

Przedsiębiorcy, obok samorządów, są w latach 2014-2020 najogromniejszymi beneficjentami unijnych funduszy. W sumie na rozwój firm będzie przeznaczonych 20 mld euro. Toteż już teraz należałoby dowiedzieć się, na co a także na jakich regułach będzie można dostać unijne środki.


Największy wachlarz pomocy do dyrektywy mają mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.


crm
Autor: Wes Schaeffer
Źródło: http://www.flickr.com


Dotacje dla nich zostały założone głównie w Programach lokalnych poszczególnych województw, lecz również z Programu Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. W następnych 7 latach szerzej stosowane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli pożyczki poręczenia oraz kredyty użyczane przez pośredników finansowych, w tym też banki oraz fundusze poręczeniowe. Ich warunki są preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Najogromniejsze szanse na dofinansowanie unijne dla firm mają inwestycje realizowane w zakresie: Badania i Rozwój. Unijne dofinansowania będą wpierać rozwój infrastruktury B+R w firmach a także prowadzenie przez nie prac badawczych - dofinansowanie z funduszy unijnych dla firm. Obszar pomocy świetnie oddaje frazes „ Od projektu do rynku”. Znaczy ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia idei niespotykanych towarów, usług albo technologii, poprzez przygotowanie prototypów, po ich wprowadzenie na rynek.


Najogromniejsze szanse na dotację będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w specjalizacjach określonych jako szczególnie istotne z puntu spojrzenia postępu rejonu i kraju.
Dotacje unijne Wrocław wspomagać będą wprowadzanie w przedsiębiorstwach rozwiązań stosujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż towarów oraz usług w necie - zobacz koniecznie na www.dotacje.prometeia.pl. Wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację a także Zarządzanie przedsiębiorstwem albo też kreowanie portali pracowniczych do zarządzania zasobami personalnymi online.

Obejrzyj