Co to jest patent

Pojęcie prawo własności intelektualnej, odnosi się do jakichkolwiek plonów ludzkiego umysłu, jak i praw do używania ich . Prawo własności intelektualnej zezwala na zapewnienie sobie wyłączności właśnie w obrębie niefizycznych czynników przedsiębiorstwa.

Przedmiotem troski nie są obiekty materialne, ale pewne dobra tworzące fakty o charakterze nienamacalnym. Dobra niematerialne to dobra następujące w obrocie cywilnoprawnym, nie posiadające formy materialnej. Tworzą one efekt trzech dzieł, artystycznej, naukowej i wynalazczej. Własnością łączną wszystkich praw własności intelektualnej jest to, że dają upełnomocnionemu możliwość wstrzymania drugim pewnych działań związanych na ogół z ekonomiczną eksploatacją dóbr będących sprawą zabezpieczenia. Patentem jest prawo - kliknij po szczegóły - jedyne udostępniane na wynalazek, który jest wyrobem lub przebiegiem dostarczającym oryginalnego sposobu wykonywania czegokolwiek, lub pomysłem nowego podejścia technicznego problemu.
patent
Autor: Janet Lindenmuth
Źródło: http://www.flickr.com
Wspólnotowy znak towarowy ma jednolity charakter i powinien rozróżniać towary bądź usługi wykonywane przez wiadome przedsiębiorstwo od drugich. Na wspólnotowy znak (zobacz kliknij w link) towarowy mogą składać się wszelkie szczegóły, które mogą zostać wyrażone w odmianie graficznej, czyli w szczególności wyrazy, symbole, zarysy. Znak mają szansę otrzymać wszelkie jednostki fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym podmioty prawa powszechnego, a po zarejestrowaniu symbolu jego posiadacz osiąga jedyne uprawnienia do niego.Prawo zabezpieczające udzielone na wspólnotowy znak towarowy powoduje, że posiadacz z wyłączeniem drugich osób, jakie nie mają jego akceptacji, może stosować go w obrocie handlowym wspólnotowego znaku towarowego. Jednocześnie posiadacz może zakazać pozostałym osobom posługiwania się oznaczeniami identycznymi z jego symbolem dla oznakowania jednakowych artykułów czy też usług. Posiadacz, którego wspólnotowy znak towarowy cieszy się popularnością na rynku, może dodatkowo przerwać różnym jednostkom stosowania znakowania identycznego albo pokrewnego z jego znakiem.

Obejrzyj