Co powinien potrafić kierownik?

Nierzadko współcześnie słyszy się o tym, jak dużo ludzi chciałoby pracować na stanowisku menedżera, najlepiej w dużej firmie. Tymczasem sporo osób nie do końca zdaje sobie sprawę, jak bardzo złożone i zawiłe obowiązki wchodzą w zakres czynności takiej osoby. Co warte wspomnienia na początku, nie każdy człowiek nadaje się do pracy w charakterze menedżera z uwagi na niedobór podstawowych cech. Przymioty charakteru i stylu bycia są to bowiem bardzo ważne. Dobrze jest, o ile określona osoba może przewodniczyć grupom różnej wielkości.


trener
Autor: Strelka Institute for Media, Architecture and Design
Źródło: http://www.flickr.com
Jednocześnie przełożony nie może zarządzać wyłącznie według własnego uznania, a brać pod uwagę zdanie podwładnych. Obowiązek menedżera wiąże się przede wszystkim z ogromną odpowiedzialnością za firmę i pracujących tam ludzi. Na to stanowisko nadaje się w takim razie człowiek sumienny i obowiązkowy. W tej pracy ważne są jednak nie tylko przymioty charakteru. Różnego rodzaju dodatkowe zdolności można nabyć, uczestnicząc w szkoleniach.

Oferta szkoleń
Szkolenia menedżerskie można uzyskać w dużej liczbie instytucji, z czego niektóre mają charakter międzynarodowy. Wszystkie natomiast przyznają certyfikaty, którymi specjalista może w przyszłości się legitymować. Duża korzyścią z tego typu kursów jest fakt, że dużo z nich ma charakter zamiejscowy. W ten sposób kurs staje się znacznie bardziej atrakcyjny i urozmaicony. Szkolenia tego rodzaju dotyczą rozmaitych umiejętności i przymiotów pielęgnowanych u ewentualnych lub obecnych kierowników. Niektóre szkolenia są bardziej ogólne, zatem uczestnicy mogą tam opanować kilka różnorodnych umiejętności równocześnie.

Tematyka szkoleń
Menedżerowie na szkoleniach zyskują sporo przydatnych umiejętności. Są to między innymi cechy wiążące się z bezpośrednią pracą z pracownikami i umiejętnościami zarządzania zasobami ludzkimi. Wiadome jest bowiem, że każda osoba potrzebuje indywidualnego podejścia, szczególnie ze strony osób, które posiadają wyższą pozycję. Uczestników uczy się więc sposobów efektywnej rozmowy, wyrabia się w nich aspekty niezbędne dla efektywnej pracy z ludźmi. Wśród nich przykładowo niezwykle ważna i ceniona jest umiejętność pracy grupowej, jak również właściwe reagowanie na konflikty powstałe w grupie.

Obejrzyj