Grupy zakupowe okazją do oszczędzania?

Grupy zakupowe zrzeszają w swoich szeregach osoby, które dokonują określonych transakcji za pośrednictwem jednego przedsiębiorstwa. Podstawowym celem działań tego rodzaju jest m.in. zdobycie wyższej pozycji w negocjacjach z dostawcami czy pozyskanie dogodniejszych warunków handlowych. Będąc w strukturach sprawnie funkcjonującej grupy zakupowej możemy liczyć m.in. na pozyskanie nieco korzystniejszych warunków cenowych, czy możliwość kupna większych ilości produktów, bowiem wspólne zakupy są o wiele bardziej korzystne tak dla klientów, jak i sprzedających. Niejednokrotnie pojedyncze niewielkie lub średnie przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczająco siły przebicia, by móc stać się bardziej konkurencyjne w stosunku do dużych korporacji. Złączenie sił daje znacznie więcej możliwości.


zakupy grupowe
Autor: kennejima
Źródło: http://www.flickr.com
Działanie grup zakupowych jest bardzo blisko związane z pozyskiwaniem profitów ekonomicznych. Niejednokrotnie grupy zawodowe działają na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego, a także usług kurierskich, telekomunikacyjnych itd. Możliwości jest niemało. Przedsiębiorcy zazwyczaj zrzeszają się w sytuacjach, gdy takie posunięcie okazuje się zwyczajnie atrakcyjniejsze finansowo - grupy zakupowe - więcej informacji.

Jak w każdej innej sytuacji niezwykle istotną rolę ma cena, jaka jest podstawą gry rynkowej. Nie możemy pomijać jednak również kwestii konkurencji. W przypadku dużej konkurencji na rynku, firmy będące blisko ze sobą powinny łączyć się w grupy, eliminując swoich przeciwników. Oczywiście takie dosyć drastyczne podejście dotyczy w głównym stopniu sektorów związanych z produktami lub (patrz programylojalnosciowe) materiałami, które są strategiczne na rynku (więcej na temat oferty).

zakupy
Źródło: http://pixabay.com/
Najczęściej przystąpienie do grupy zakupowej jest zupełnie odrębną decyzją danego przedsiębiorstwa albo też jednostki publicznej. Podejmuje się ją przede wszystkim ze względów ekonomicznym, mając na uwadze oszczędności, jakie możemy poczynić dzięki działaniom w grupie. W ten sposób można bowiem zdobyć tańsze produkty, usługi lub (zobacz praca.egospodarka.pl) też oszczędzić znacznie na cenach operacyjnych. Czasami jednak przystąpienie do grupy zawodowej jest spowodowane decyzją podmiotu nadrzędnego, który posiada pakiet kontrolny w spółkach zależnych. Najczęściej jednak również jest to związane z aspektami ekonomicznymi lub łatwiejszym dostępem do informacji, produktów itd.

Obejrzyj