Syndicate content

menadżer

Szkolenie Six sigma to dobre rozwiązanie tego jak sprawnie zarządzać jakością

szkolenie dla kadry menedżerskiej
Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody... statystyczne.

Jak radzić sobie ze spółkami konkurencyjnymi?

Business meeting
Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Przedsiębiorcy w Polsce nie mają dobrze - choćby z tego powodu, że są znacznie biedniejsi od zachodnich konkurentów. A to sprawia, iż nierzadko Polacy zamykają biznes, zwijają manatki, wyłącznie dlatego, że trudno konkurować im z takimi przedsiębiorcami, którzy mają dużo więcej pieniędzy, know how, no wszystkiego.

Obejrzyj