Syndicate content

Pracodawcy

Które szkolenia warto zrobić, aby odnaleźć zatrudnienie?

szkolenia
Autor: US Department of Education
Źródło: http://www.flickr.com
Żyjemy w świecie, w którym rozwój jest rzeczywiście ceniony i wymagany przez rynek pracy. Minęły już czasy, gdy w jednym miejscu pracy pracowało się przez kilkanaście lub nawet więcej lat. Obecnie pracę zmienia się często i nieustannie rozwija się własne umiejętności, by nie wypaść z obiegu i nie stracić szansy na odnalezienie dobrej pracy. Które kursy powinniśmy zrobić?

Czym właściwie jest śledzenie zatrudnionych w firmie

plan pracy
Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com
Zagadnienie podglądu pracownika w aspekcie jego prawa do intymności, iż żadne rozporządzenie prawa lokalnego nie zawiera objaśnień dóbr indywidualnych, do jakich zalicza się także prawo do prywatności. Podobnie jak nie ma ustawowej definicji dóbr osobistych, tak brak jest w lokalnym ustawodawstwie objaśnień intymności, bądź także prawa do prywatności. Prawo do intymności jest strzeżone na gruncie prawa pracy. Prywatność osoby zatrudnionej podlega takiej ochronie, której podlegają różne interesy i prawa niemajątkowe.

Jak ocenić swój personel?

Ludzie podczas pracy w firmie
Autor: rikkiprince
Źródło: http://www.flickr.com
Solidny pracownik jest bezcenny - tego typu człowiek potrafi wzbudzić szacunek u własnego szefa. Jednak ponadstandardowych pracowników to w sumie tak wielu to nie ma.

Zalety oceny pracowników

w biurze rachunkowym
Autor: Grupy .NET i IT
Źródło: http://www.flickr.com
Spółka dobrze zarządzana to firma świetnie prosperująca. Niejeden, kto musiał panować nad grupą pracowników rozumie, z jakim trudem się to wiąże. Całe szczęście współcześni menedżerowie nie są zdani na siebie.

Obejrzyj