Czy da się rozliczyć PIT przez Internet?

Program PIT jest jednym z najlepszych projektów na polskim rynku. Został utworzony ze szczególnym akcentem na biegłości klienta i łatwość użytkowania. Ułatwieniem dla podatnika wypełniającego druk PIT-38 winna być uzyskana od biura maklerskiego w terminie do końca lutego, poświadczenie PIT-8C.
Rozliczenie podatku PIT
Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Należy jednakże wiedzieć, iż to na płacącym podatek leży zobowiązanie ścisłego wypełnienia deklaracji PIT-38 online i zapłacenia stosownej kwoty należnego zobowiązania (czytaj więcej na pitonline.pl). Chociaż jest to mało możliwe, to jednak omyłki w deklaracjach odbieranych od biur maklerskich mają miejsce. Nasz broker nie zawsze musi także wiedzieć o wszystkich naszych transakcjach, może inaczej tłumaczyć przepisy fiskalne, bądź też nie brać pod uwagę wszystkich możliwych do ujawnienia kosztów zdobycia przychodu.
W związku z tym tak ważne jest, żeby zawsze potwierdzać dane i przy przekazywaniu liczb na poprawną deklarację PIT-38 online dobrze je korygować, jeżeli jest taka konieczność. W razie obiekcje, możemy zwrócić się do odpowiedniego biura maklerskiego o wyjaśnienia i o poprawienie omyłki. W Naprawdę, o ile podatnik ma rację, biura maklerskie dopełniają poprawki PIT-8C, a potem przekazują właściwy formularz powtórnie podatnikowi i do urzędu skarbowego.
Utworzenie dokładnej informacji dotyczącej blankietu PIT-8 to, w zależności od stawek brokera, cena rzędu 30-50 zł (kiedy jednakże okaże się, że podatnik ma rację, kwota winna być zwrócona). Należałoby zwrócić również uwagę, że coraz bardziej częsta staje się praktyka wysyłania przez domy maklerskie druków PIT-8C w wariancie dokumentów komputerowych, w miejsce przesyłania ich pocztą (wskazówki specjalistów). Jeśli więc będziemy zaniepokojeni, że nie uzyskaliśmy od naszego maklera druku PIT-8C na czas, sprawdźmy w pierwszej kolejności, czy ten PIT nie został dla nas udzielony do wzięcia w Internecie. Deklaracja PIT-38 online 2015 składa się z tuzina części sformowanych od litery A do L, z czego jednak końcową z nich (część L) zapełnia urząd skarbowy. Nie stosujemy już numeru identyfikacji podatkowej, a do identyfikacji wystarcza nam numer PESEL
.

Obejrzyj