Szkolenie Six sigma to dobre rozwiązanie tego jak sprawnie zarządzać jakością

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody... statystyczne.
szkolenie biznesowe
Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com
Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma (http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-black-belt/) dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.Zarządzanie jakością polega na planowaniu działań w przedsiębiorstwie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Związane jest to z ciągłym usprawnianiem procesów produkcyjnych, zachęcaniem pracowników i zestawem odmiennych czynników mających wpływ na poziom produkcji w spółce. W niewielkim przedsiębiorstwie wystarczy profesjonalny menadżer, który jest obeznany z rynkiem i odznacza się kreatywnością. O ile warunki wymienione może spełnić sporo osób, o tyle znalezienie pracownika nadającego się do zarządzania jakością w dużej firmie jest wielkim wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe efektywne nadzorowanie wszystkich działań w każdym oddziale firmy.


W tego rodzaju sytuacjach świetnie sprawdzają się metody... statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne aspekty powodujące obniżenie jakości w firmie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie prognozować i usunąć.
Profesjonaliści w dziedzinie zarządzania jakością wymyślili system zarządzania jakości, opierający się na metodach ze statystyki. Nosi on nazwę six sigma i swoją nazwę bierze od wartości określającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość możliwych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika - http://abk.pl/oferta/six-sigma/six-sigma-green-belt/. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich zdolność do statystycznego prognozowania źródeł pogorszenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i za każdym razem kończy się otrzymaniem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznaczane są podobnie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Największym stopniem wtajemniczenia w statystyczne sposoby zarządzania jakością jest skończone szkolenie black belt. Najniższym poziomem wtajemniczenia jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele dużych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach zatruudnionych jest wielu specjalistów posiadających certyfikaty rozmaitego stopnia.

Obejrzyj