Syndicate content

urząd patentowy

Na czym może polegać ochrona patentów? Jakie mogą siępojawić problemy które mają z tym związek?

Prawo
Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Patent jest prawem, które może służyć do jedynego wykorzystywania z idei przez pewien czas, w sposób zarobkowy na obszarze wyznaczonego kraju. Takie prawo przyznaje kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Patent na określoną rzecz to prawo, jakiego udziela Urząd Patentowy na drodze decyzji związanej z warunkiem na rzecz podmiotu, który posiada prawo do uzyskania patentu po stwierdzeniu w toku procedury całkowitego badania, że są spełnione warunki potrzebne do jego zdobycia.

Obejrzyj