Wyłączniki silnikowe poświęcone do jednoczenia, również ochrony obwodów

Następują zakłócenia stanu pracy napędów elektrycznych, w trakcie których płynący w nich prąd jest w stanie dosięgać wartość znacznie większą od nominalnej.


Każdy silnik elektryczny ma własne graniczne parametry pracy. Przekroczenie takich parametrów doprowadza do zniszczenia silnika, także może przyczynić się do defektu systemu sterowania. Zakłócenia potrafią wypływać z uszkodzenia silnika także z warunków ich pracy.
grzejniki dekoracyjne
Autor: US CPSC
Źródło: http://www.flickr.com


Wyłączniki silnikowe są detalami do scalania, ochrony i dzielenia obwodów prądowych szczególnie obciążeń z motorami. Jednocześnie chronią te motory przed zniszczeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, przeciążenia, spięcia i ubytku jednej fazy w sieciach trójfazowych. Posiadają one termiczny wyzwalacz do ochrony uzwojenia motoru i wyzwalacz elektromagnetyczny. Wyzwalacze są również czułe na zanikanie fazy, także reagują gdy temperatury obwodu jest za wysoka. Kontrola faz jest ważna albowiem nierzadko zdarza się że po zaniku zasilania zakład energetyczny załącza na początku jedynie dwie fazy zasilania co może być przyczyną awarii - http://www.elektro-pol.com.pl/asortyment/zwalniaki/.


Dzięki używaniu wyłącznika silnikowego zabezpieczamy nie tylko motor, lecz również stycznik, a z powodu sporej odporności na zwarcia nie jesteśmy zmuszeni zakładać bezpieczników osobnych trajektorii pędnych. Dlatego trzeba pamiętać o instalowaniu wyłączników silnikowych przed stycznikiem, zapobiega to spaleniu stycznika w wypadku zwarcia - polecane wyłączniki silnikowe.


Przełączniki silnikowe są to łączniki określone do jednoczenia, również zabezpieczenia obszarów, które w razie przeciążenia rozłączają obwód od silnika.

Obejrzyj