Syndicate content

zagrożenie

Dlaczego wały przeciwpowodziowe? Jakimi sposobami powinny być wzniesione? O jakich rzeczach na pewno powinno się pamiętać?

powódź
Źródło: pixabay.com
Wały przeciwpowodziowe to sztuczne usypiska w kształcie pryzmy, najczęściej o trapezowym przekroju w poprzek. Wznoszone są wzdłuż rzeki w jakimś oddaleniu od jej koryta, które otaczają tarasy zalewowe wzdłuż rzeki tworzy szersze koryto dla przewidywanych wód powodziowych. Do tego zapobiegają rozlaniu się tych wód na zabezpieczone w taki sposób obszary sąsiadujące z rzeką. Wał często posiada znaczną długość jest właściwie uformowany do doliny oraz chronionych przed zalaniem terenów zabudowanych. Niesamowicie ważne są regularne uszczelnienia wałów, ponieważ chronią one bardzo dużo zamieszkałych osad.

Zasady BHP gwarantują bezpieczeństwo nie tylko zatrudnionym, ale także pracodawcy

BHP
Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy zdają się być niezwykle istotne. Dają one gwarancję bezpieczeństwo nie tylko pracownikom określonego zakładu, ale również są gwarantem bezpieczeństwa dla pracodawcy w sytuacji wystąpienia jakiejś nieprawidłowości. Takiego typu szkolenia powinny być organizowane nie tylko w bardzo dużych zakładach i korporacjach, ale także muszą być organizowane nawet w małej kilkuosobowej firmie prywatnej.

Obejrzyj