Oferta tygodnia

 Stanowisko: Pracownik magazynowy

 

Stawka po okresie wdrożenia: 

- 16,50 zł netto/h

Informacyjnie: na tym projekcie możesz zarobić nawet 6500 zł netto miesięcznie

 

Stawka w okresie wdrożenia (max 4 tyg.): 

- dla osób do 26 roku życia pod pewnymi warunkami:  20,50 zł netto/godz,

- dla osób do 26 roku życia z "ulgą dla młodych":  17,10 zł netto/godz,

- dla osób powyżej 26 roku życia: 14,30 zł netto/godz

 

Podczas zatrudnienia gwarantujemy Ci opiekę koordynatora mówiącego w Twoim języku,  zakwaterowanie i dowóz do pracy, a dodatkowo

podczas odbywania kwarantanny bezpłatne zakwaterowanie, dojazd  oraz dowóz żywności na miejsce kwarantanny.

 

Miejsca pracy:Kraków, Sieradz

System pracy: 2-zmianowy system pracy, 8-12 godzin dziennie, możliwość pracy 6 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

 

Obowiązki: kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych, skanerów, terminali.

 

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny 1 lub 2 posiłki dwudaniowe w ciągu dnia pracy (w zależności od ilości godzin),

 • bezpłatna opieka fizjoterapeuty,

 • bezpłatne ubranie robocze,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem,

 • możliwość otrzymania bezpłatnie karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu

 

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)

 

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

 

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 52a, Gliwice.

 Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Должность: работник склада.

Ставка: 

Після періоду навчання

- 16,50 злотих нетто/год.

 

Протягом періоду навчання (максимум 4 тижні)

- для лиц моложе 26 лет при определенных условиях20,10 злотых нетто/час

- для лиц моложе 26 лет:17,10 злотых нетто/час

- для лиц старше 26 лет: 14,30 злотых нетто/час

Место работы:  Kraków-Modlnica, Sieradz

График работысменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделюДневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканератерминала.

 

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течении рабочего дня (в зависимости от количества часов),

 • бесплатную физиотерапевтическую помощь

 • бесплатную рабочую одежду

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • возможность получения карты MultiSport бесплатно

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • довоз до работы микроавтобусом

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • помощь в получении карты побыта.


Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

 

Сертификат агентства труда: 5703

Сертификат агентства труда: 20388

 

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

935

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

32

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1