Oferta tygodnia

Stanowisko: Pracownik magazynowy

Stawka: 13 zł/h netto pierwszy miesiąc, późnej akord. Od drugiego miesiąca średnie wynagrodzenie to około:

 1. operator wózka jezdniowego (wózki unoszące, kompletacja opakowań) 2800-4000 zł netto miesięcznie

 2. operator wózka jezdniowego powyżej 3 m (kompletacja opakowań z poziomu górnego) 3800- 5400 zł netto miesięcznie

 3. sztapler (operator wózka wysokiego składowania) 2800-5400 zł netto miesięcznie + premia za jakość i wydajność

Praca w temperaturze -24 st.C oraz – 8 st.C (w zależności od działu).

Miejsce pracy:

Żnin, Radomsko

System pracy: 2-zmianowy system pracy, 8-12 godzin dziennie, możliwość pracy 6 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.

Obowiązki: kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych, skanerów, terminali. Inne czynności wymienione powyżej.

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny 1 lub 2 posiłki dwudaniowe w ciągu dnia pracy (w zależności od ilości godzin),

 • bezpłatny (1 raz w miesiącu) dodatkowy posiłek FOOD TRUCK przy przepracowaniu całego miesiąca,

 • bezpłatne, bez ograniczeń napoje ciepłe i zimne np. herbata, kawa, sok malinowy,

 • bezpłatne ubranie robocze,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • bezpłatną składkę emerytalną zgodnie z Pracowniczym Programem Emerytalnym odkładając w ten sposób na Twoją emeryturę za pracę w Polsce,

 • możliwość otrzymania bezpłatnie karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu

 • możliwość uczestniczenia w różnych imprezach integracyjnych np. rozgrywki piłkarskie, ogniska, imprezy okolicznościowe,

 • dojazd do pracy firmowym minibusem.

 

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 35 w Tarnowskich Górach.

 Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Должность: работник склада

 

Ставка: 13 зл/час нетто – первый месяц, позже – на аккорд . Со второго месяца средняя заработная плата составляет около:

 • оператор погрузчика ( автопогрузчики, комплектация заказов) 2800-4000 зл. Нетто за месяц

 • оператор погрузчика выше 3 метров (комплектация заказов на высоте)- 3800-5400 зл.нетто за месяц

 • оператор автопогрузчика высокого складирования 2800-5400 зл.нетто за месяц + премия за качественную работу и производительность

 

Работа при температуре от -24 до -8 градусов Цельсия (в зависимости от отдела)

Место работы:

Znin, Radomsko

 

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

 

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала. Другие виды деятельности, перечисленные выше.

 

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течение рабочего дня (в зависимости от количества часов),

 • бесплатно (один раз в месяц) дополнительное питание FOOD TRUCK при работе в течении всего месяца,

 • бесплатные неограниченные горячие и холодные напитки, например чай, кофе, малиновый сок

 • бесплатную рабочую одежду

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • возможность получения карты MultiSport бесплатно

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • помощь в получении карты побыта

 • возможность участвовать в различных интеграционных мероприятиях, например, футбольных играх, пикниках и тд

 • довоз до работы микроавтобусом

 

 

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

Obecne zatrudnienie

3000

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

70

lokalizacji w kraju i za granicą

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Nasi klienci:

 • 1