Oferta tygodnia

 

Personnel Group Sp. z o.o. (nr cert. 20388) jest agencją zatrudnienia należącą do  grupy Personnel International, działającej na międzynarodowym rynku już od 20 lat.  Zatrudniamy pracowników w Polsce i za granicą. Za naszym pośrednictwem  pracę znalazło już blisko 48 tysięcy pracowników o różnym stopniu kwalifikacji zawodowych.

Aktualnie dla naszego klienta z branży logistycznej poszukujemy pracownika na stanowisko:

Elektryk- specjalista ds. utrzymania ruchu

nr ref. 2/50/07/21

 

MIEJSCE PRACY:     ŻNIN             

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sterujących w zakładzie,
 • dokonywanie bieżących napraw instalacji elektrycznej i osprzętu,
 • rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie energetyki,
 • naprawy urządzeń elektrycznych, tj. regały mobilne, instalacja chłodnicza, sorter automatyczny,
 • zgłaszanie przełożonemu usterek technicznych i awarii,
 • wykonywanie prac kontrolnych, instalacyjnych, montażowych i naprawczych w zakresie posiadanych uprawnień z elektryki, chłodnictwa i instalacji grzewczej,
 • konserwacja elementów instalacji chłodniczej,
 • pomiary temperatury w pomieszczeniach magazynowych, prowadzenie dokumentacji ISO, HACCP,
 • zapewnienie ciągłości operacji magazynowych,
 • obsługa zgłoszeń uszkodzeń i przeglądów w programie Singu FM.

Wymagania:

 •   uprawnienia SEP powyżej 1 KV,
 •   umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych,
 •   umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 •   znajomość zagadnień elektryki, pneumatyki, automatyki,
 •   znajomość j.polskiego na poziomie dobrym,
 •   obsługa programów:  EXCEL, WORD, OUTLOOK

 

Oferujemy:

 •  wynagrodzenie w wysokości 3000 zł netto miesięcznie + ewentualne dodatki ok. 1000 zł netto
 •  stabilna praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • miła atmosfera, przyjaźnie nastawieni współpracownicy.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 52a, Gliwice.

W związku z tym, że poszukujemy pracowników dla naszego Klienta , Twoja zgoda obejmuje także zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy oraz na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

 Do aplikacji prosimy obowiązkowo załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Personnel Group Sp. z o.o.(сертификат № 20388) - это агентство занятости, входящее в группу Personnel International, которая работает на международном рынке уже 20 лет.  Мы нанимаем работников в Польше и за рубежом. С нашей помощью уже нашли работу около 48 тыс. сотрудников с различной профессиональной квалификацией.

 

 В настоящее время для нашего клиента в сфере логистики мы ищем сотрудника на должность:

Электрик - специалист по техническому обслуживанию

ссылка 2/50/07/21

Привлекательное предложение работы также для сотрудников из Украины и Беларуси.

 

МЕСТО РАБОТЫ: ŻNIN                

 

Описание вакансии:

 • проведение текущих и периодических проверок электроустановок, оборудования безопасности и управления на предприятии,
 • выполнение текущего ремонта электрооборудования и электроустановок,
 • учет и ведение документации, касающейся энергетики,
 • ремонт электрооборудования, такого как передвижные стеллажи, холодильная установка, автоматический сортировщик,
 • сообщать о технических неисправностях и поломках своему непосредственному руководителю
 • выполнять работы по осмотру, установке, сборке и ремонту в рамках своей квалификации в области монтажа электрооборудования, холодильного оборудования и систем обогрева,
 • техническое обслуживание компонентов холодильной установки,
 • измерения температуры в складских помещениях, ведение документации ISO и HACCP,
 • обеспечение непрерывности складских операций,
 • обработка отчетов о повреждениях и инспекциях в Singu FM.

 

Предлагаем:

 • вознаграждение 5000 злотых брутто в месяц + возможные надбавки около 1000 злотых нетто
 • стабильную работу в международной компании с прочной позицией на рынке,
 •  приятная атмосфера, доброжелательный коллектив
 •  социальные пособия, обеды, фрукты, рождественские пакеты, фудтрак и другие.

 

Требования:

 •  сертификат SEP выше 1 КВ,
 •  умение работать с измерительным оборудованием,
 •   умение читать электрические схемы,
 •   владение знаниями в области электрики, пневматики, автоматизации,
 •   хорошее владение польским языком,
 •   умение обслуживать программы:  EXCEL, WORD, OUTLOOK

 

 В обязательном порядке включите в заявку следующее положение::

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji (zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)”.

 

Просьба присылать свое резюме по адресу: o.nikolayeva@personnel.com.pl

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

935

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

32

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1