Oferta tygodnia

Stanowisko: Pracownik magazynowy

Stawka: umowa o pracę 3200zł brutto miesięcznie (podstawa) + premia za wydajność. Maksymalny zarobek do 6000 zł netto miesięcznie.

Miejsca pracy: Gliwice,

System pracy: 2-zmianowy system czasu pracy (około 40 godz. w tygodniu). Jedna przerwa na obiad.

Obowiązki: kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych, skanerów.

Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny posiłek dwudaniowy w trakcie przerwy,

 • bezpłatne ubranie robocze,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • bezpłatną składkę emerytalną zgodnie z Pracowniczym Programem Emerytalnym odkładając w ten sposób na Twoją emeryturę za pracę w Polsce,

 • dodatki za pracę w nadgodzinach, niedziele i święta,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 10-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu,

 • możliwość korzystania ze „strefy relaksu” w miejscu pracy.

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel),

 • aktualna książeczka „Sanepid” – koszt ok. 100 zł

 • realizacja zamówień za pomocą systemu słuchawkowego w j.polskim (po przeszkoleniu)

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • prawo jazdy kat.B

Oferta pracy tymczasowej.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 35 w Tarnowskich Górach.

W związku z tym, że poszukujemy pracowników dla naszego Klienta , Twoja zgoda obejmuje także zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy oraz na przetwarzanie przez niego Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

 Do aplikacji prosimy obowiązkowo załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji(zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Должность: работник склада

Ставка: трудовой договор (umowa o pracę), оклад 3000 зл.брутто (ставка) + премия за выработку. Максимальная заработная плата — 6000 злотых нетто в месяц.

Место работы: Gliwice, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz

График работы: 2 сменный, (ок. 40 рабочих часов в неделю). 1 перерыв на обед

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Обслуживание погрузчика, складского сканера.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • бесплатное двухразовое питание во время перерыва

 • бесплатную рабочую одежду

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • надбавки за сверхурочную работу, воскресенье и праздничные дни

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 10 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • помощь в получении карты побыта.

 • возможность использования «зоны отдыха» на рабочем месте

 

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты— 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • действительная санитарная книжка (стоимость — 100 злотых на месте)

 • обработка заказов с использованием наушников на польском языке (после обучения)

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • наличие водительских прав кат.В

Временное предложение работы

 

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 512 44 05 06

Obecne zatrudnienie

1850

Pracowników

Wieloletnia współpraca z

15

dużymi markami w branży logistycznej

Obsługa

35

lokalizacji w kraju i za granicą

Nasi klienci:

 • 1