Magazynier Płońsk, Pinczów, Komorniki

Miejsce pracy

Polska
Kontakt +48 32 441 91 50

Opis

Stanowisko: Pracownik magazynowy


Stawka:
minimum 17 zł/h brutto pierwszy miesiąc. Możliwość otrzymania premii wydajnościowej. Miesięcznie można zarobić od 3500 zł netto do 6000 zł netto


Miejsca pracy:
Komorniki, Płońsk, Pińczów


System pracy: 2-zmianowy system pracy, do 12 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Dzienne oraz nocne zmiany, 1 lub 2 przerwy w ciągu dnia.


Obowiązki:
kompletowanie towaru według zamówienia. Obsługa wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych, skanerów, terminali.


Zapewniamy:

 • bezpłatne uzyskanie uprawnień na obsługę wózków jezdniowych (pod warunkiem przepracowania okresu umowy),

 • bezpłatne szkolenie na operatora wysokiego składu, koszt egzaminu UDT pokrywa w 50% pracodawca,

 • bezpłatny posiłek w ciągu dnia pracy

 • dojazd do pracy firmowym minibusem,

 • bezpłatne ubranie robocze,

 • bezpłatna pomoc w założeniu konta bankowego,

 • możliwość otrzymania bezpłatnie karty MultiSport,

 • możliwość uzyskania zaliczki na poczet wynagrodzenia,

 • premia za jakość pracy i wydajność,

 • premia za przepracowany okres zgodnie z zawartą umową,

 • opieka koordynatora w Twoim języku,

 • legalne zatrudnienie,

 • terminowo wypłacane wynagrodzenie do 20-go każdego miesiąca na konto pracownika,

 • stabilną pracę z możliwością awansu,

 • mieszkanie za 400 złotych miesięcznie (pobierane z wynagrodzenia)

 • możliwość wyrobienia zezwolenia na pracę,

 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu

 • możliwość zatrudnienia par.

 

Wymagania:

 • chęć do pracy i zarabiania,

 • uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych unoszących i/lub podnośnikowych,

 • zaświadczenie psychotechniczne – 65 zł (możliwość uzyskania zaliczki na ten cel)

 • badanie Sanepid (ok. 80-100 zł)


Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • rozumienie j.polskiego,

 • prawo jazdy kat.B

 

Nr certyfikatu Agencji Pracy 5703

Nr certyfikatu Agencji Pracy 20388

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Personnel International BPO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gliwickiej 35 w Tarnowskich Górach.

 Do aplikacji prosimy obowiązkowo  załączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji (zgodnie z  Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

Jednocześnie informujemy o możliwości dobrowolnego zamieszczenia poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Zgoda jest dobrowolna ale obowiązkowa w przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Ponadto, informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

 

Должность: работник склада.

Ставка: минимально 17 зл/час брутто первый месяц. Возможность получения бонусов за производительность. Вы можете зарабатывать от 3500 злотых нетто до 6000 злотых нетто в месяц.


Место
работы: Komorniki, Płońsk, Pinczów.


График работы: 2 сменный, до 12 рабочих часов, 5 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в зависимости от длительности смены.


Рабочие
обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала.


Г
арантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)

 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT

 • довоз до работы микроавтобусом

 • бесплатную рабочую одежду

 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше

 • возможность получения карты MultiSport бесплатно

 • возможность получения аванса в счет зарплаты

 • бонусы за качественную работу и производительность

 • премии за отработанный период согласно договора

 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке

 • легальное трудоустройство

 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца

 • стабильную работу с возможностью карьерного роста

 • предоставление жилья за 400 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)

 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,

 • помощь в получении карты побыта

 • возможность трудоустройства пар

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;

 • разрешение на управление вилочным погрузчиком

 • психотесты 65 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса )

 • oбследование бактериологической лаборатории (80-100 злотых)

 

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности

 • понимание польского языка

 • наличие водительских прав кат.В.

 

 

Сертификат агентства труда: 5703

Сертификат агентства труда: 20388

 

Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr: 5703

Znajdź ofertę pracy

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50