Case Study

 

Forma współpracy: LEASING PRACOWNICZY

 

 

Korzyści dla pracodawcy:

I. Elastyczne zarządzanie zatrudnieniem

 • Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w natężeniu prac - dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku.
 • Możliwość zatrudniania na krótki czas - realizacja zadań bez konieczności zwiększania ilości etatów.
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem stałej współpracy.
 • Możliwość zamiany pracowników nie spełniających oczekiwań.
 • Stan zatrudnienia u Klienta obejmuje tylko własnych pracowników.

II. Elastyczność finansowa

 • Możliwość dopasowania kosztów do bieżących potrzeb zatrudnienia.
 • Odciążenie działów personalnych - agencja przejmuje odpowiedzialność za całość prac związanych z procesem rekrutacji i kosztami obsługi kadrowo-płacowej.
 • Odciążenie budżetu Klienta w części kosztów stałych.
 • Firma przejmuje na siebie problem absencji, choroby lub urlopu pracownika tymczasowego

 

Działy / Rodzaje kompletacji

Chłodnia (temp: 0-4 stopni), mroźnia (temp: -26), dział suchych produktów spożywczych, dział tytoniowy, dział chemiczny, (w tym dział chemiczny podwyższonego zagrożenia pożarowego), dział nonfood

Pracujemy na wózkach widłowych przedniego i bocznego składowania oraz wózkach komisjonerskich.

Nasi pracownicy mówią po niemiecku i pracują z systemem słuchawkowym Pick By Voice.

 

Sortowanie / Serwis palet

Obsługujemy również dział sortowania i regeneracji. Obejmuje zwożenie i sortowanie odpadów (prasowanie opakowań, rozdzielanie folii), rozdzielanie i regenerację palet oraz przygotowanie lodówek do mroźni.

 

Struktura organizacyjna zespołu

Nasz zespół magazynowy składa się ze sztaplerów, komisjonerów i pracowników porządkowych/serwisantów palet, zarządzanych przez brygadzistów i kierownika. Koordynatorzy pomagają w komunikacji centrali firmy z Klientem.

 

Proces kompletacji zamówień:

 • organizacja i planowanie na własną odpowiedzialność działań, mających na celu kompletne i terminowe przygotowanie wysyłki Towaru Handlowego do poszczególnych Filii, według zapotrzebowania nadesłanego przez te Filie,
 • kompletowanie, zdefiniowanych w zleceniu kompletacji, ilości Koli poszczególnych Artykułów poprzez pobieranie ich z Miejsc Pobrania
  i układaniu ich na palecie zgodnie z zasadami kompletacji,
 • prawidłowe zabezpieczenie skompletowanego na palecie Towaru,
 • oznakowanie skompletowanej palety odpowiednią etykietą,
 • terminowe przekazanie skompletowanej, zabezpieczonej i oznakowanej palety do zdefiniowanego w zleceniu kompletacji Miejsca Przekazania.
 • utrzymanie czystości i porządku na powierzchniach Centrum Logistycznego przydzielonych Zleceniobiorcy.

 

Proces Transportu Paletowego:

1. Usługa Uzupełniania Miejsc Pobrania w zakresie, której Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

 • przetransportowanie Towaru na palecie za pomocą wózka wysokiego składowania z Miejsca Składowania do Miejsca Pobrania według informacji uzyskanych z Systemu Zarządzania Magazynem,
 • uzupełnienie Miejsca Pobrania odpowiednim Artykułem. Jeśli Miejsce Pobrania znajduje się na palecie to usunięcie pustej palety i ewentualne przełożenie pozostałości Towaru z pustej palety do pełnej oraz odfoliowanie pełnej palety w Miejscu Pobrania umożliwiające natychmiastową kompletację. Jeśli Miejsce Pobrania znajduje się w KDR-ze (rolki) to ręczne przełożenie Towaru do KDR-u,
 • odwiezienie za pomocą wózka wysokiego składowania pozostałości Towaru na palecie, jeśli nie wszystko zmieściło się do Miejsca Pobrania, do zdefiniowane przez System Zarządzania Magazynem Miejsca Składowania.

 

2. Usługa typu Just-In-Time, która musi być wykonana w określonym oknie czasowym i w której nie może dojść do opóźnień, aby zapewnić ciągłość Usługi Kompletacji Zamówień i terminową wysyłkę Towaru do Filii. Jeden Ruch Paletowy dla Usługi Uzupełnienia Miejsca Pobrania obejmuje czynności wszystkie czynności wymienione w powyższych punktach dla jednego Miejsca Pobrania.

 

Jak to działa?

 • Przesłanie prognozy przez Klienta.
 • Potwierdzenie gotowości realizacji prognozy.
 • Złożenie zamówienia.
 • Potwierdzenie gotowości realizacji zamówienia.
 • Wykonanie usługi w wymaganym czasie.
 • Przesłanie realizacji (wykonu).

 

Ile to kosztuje?

Rozliczenie z wykonanej usługi na koniec każdego miesiąca:

 • 1 skompletowana kola = stawka
 • 1 uzupełnienie miejsca pobierania = stawka
 • 1 magazynowanie – stawka … itd.

 

Do wyliczenia stawki brane są pod uwagę:

 • Wszystkie koszty związane z pozyskaniem i rozliczaniem pracownika
 • Wynagrodzenie pracownika ( przyjęta stawka godzinowa brutto)
 • Urlop pracownika
 • Dodatki związane z pracą w nocy, święta, w nadgodzinach.
 • Ryzyko chorobowe
 • Badania lekarskie
 • Szkolenie BHP
 • Koszty zakwaterowania
 • Koszty transportu
 • Koszty administracyjne (brygadzista, kierownik)
 • Ubranie robocze
 • Koszty szkolenia nowych pracowników
 • Ubezpieczenie OC
 • Ryzyko
 • Marża

 

Kalkulacja stawki odbywa się wspólnie z klientem. Wszystkie koszty i współczynniki znane są obu stronom. Wszystkie kwestie związane ze współpracą zawarte są w Umowie Ramowej. Przedmiotem Umowy Ramowej jest Usługa Logistyczna wykonywana przez Zleceniobiorcę na podstawie zamówień Zleceniodawcy.