Громадянин України, який працював у Польщі увесь рік або принаймні частину року, підлягає польському податковому законодавству. Зароблені кошти він може бути зобов'язаний задекларувати у Польській податкові службі, у податковій інспекції України, або в обох цих органах.
Кожен роботодавець зобов'язаний видати працівникам документи IFT-1 / IFT-1R або PIT-11 до кінця лютого (особисто або поштою – у цьому випадку документи повинні бути відправлені до 28.02).
IFT-1 / IFT-1R інформація про розмір прибутку (доходу), отриманого фізичними особами, які не мають місця проживання в Польщі, PIT-11 інформація про доходи та авансові платежі з податку на доходи.
Тип документу, що видається, залежить від:
виду джерела доходу працівника (тобто типу договору, укладеного між громадянином України та польським роботодавцем), від того, чи виплачує він зарплату польському податковому резиденту або громадянину України,
який не має польської податкової резиденції (громадянин України для цілей оподаткування може розглядатися як польський податковий резидент або нерезидент).

 

 

Obywatel Ukrainy, który pracował w Polsce cały rok lub nawet część roku podlega polskiemu prawu podatkowemu. Zarobione pieniądze może być zobowiązany wykazać przed Polskim Urzędem Skarbowym, ukraińskim urzędem skarbowym lub obydwoma tymi organami. 
Każdy pracodawca zobowiązany jest do wydania pracownikom dokumentów IFT-1/IFT-1R albo PIT-11, do końca lutego (poprzez kontakt osobisty lub pocztą- w tym przypadku nadanie musi nastąpić do 28.02).
IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
PIT-11 informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
Rodzaj wydawanego dokumentu uzależniony jest od:
rodzaju źródła przychodów zatrudnionego (czyli rodzaju umowy, jaką zawarto między obywatelem Ukrainy a polskim pracodawcą), od tego, czy wypłaca on wynagrodzenie na rzecz polskiego rezydenta podatkowego czy też na rzecz obywatela Ukrainy nie posiadającego polskiej rezydencji podatkowej (obywatel Ukrainy dla celów podatkowych może być traktowany jako polski rezydent lub nierezydent podatkowy).

🇵🇱Wózki widłowe to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w pracy na magazynie.
Podzielić je możemy ze względu na rodzaj silnika jak i wykonywane funkcje. Dziś w magazynach ze względu na bezpieczeństwo wykorzystywane są głównie elektryczne. Prócz tego sprawdzają się na małych przestrzeniach dzięki swoim wymiarom i możliwościom załadunkowym.
Podczas wizyty w magazynie logistycznym spotkać możemy komisjonierów, którzy przemieszczają się na wózkach typu n20, oraz elektryczne wózki podnośnikowe pracujące ponad naszymi głowami.
Gdzie i jak nauczyć się obsługi wózka? Nasi pracownicy na etapie zatrudnienia przechodzą kurs z obsługi wózków typu n20, co później znacznie ułatwia im codzienną pracę.
Sprawdźcie nasze najnowsze oferty pracy i dołączcie do naszego zespołu już dziś!

🇺🇦Навантажувачі - один з найбільш використовуваних інструментів на складових роботах.
Ми можемо розділити їх залежно від типу двигуна та виконуваних функцій. Сьогодні через безпеку на складах в основному використовуються електричні навантажувачі. Крім того, вони добре працюють у невеликих просторах завдяки своїм габаритам та можливостям завантаження.
Під час відвідування логістичного складу ми можемо зустріти працівнків складу , які рухаються на навантажувачах типу n20 та електричних підйомниках, що працюють над головою.
Де і як навчитися користуватися навантажувачем? Наші працівники на стадії працевлаштування проходять курс користуння навантажувачем типу n20 , що пізніше значно спрощує їх щоденну роботу.
Ознайомтеся з нашими останніми пропозиціями щодо роботи та приєднуйтесь до нашої команди вже сьогодні!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu ogłosiliśmy firmową mobilizację! 

Celem była KOMPLETACJA, ale trochę inna niż ta którą zajmujemy się na co dzień pracując w magazynach naszych Klientów. 

Kolorowe paczki bowiem miały się wypełnić artykułami, które finalnie trafiły do Dzieciaków z Domu Dziecka w Gliwicach! 

I powiemy Wam zupełnie szczerze, że pomaganie jest proste....i bardzo przyjemne!

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50