Ze względu na ogrom pracy w biurze w Czerniowcach, czego skutkiem jest wydłużenie czasu formalności związanych z wnioskiem o wizę oraz oświadczeniem pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy, w marcu zostało otwarte nowe biuro na terenie Ukrainy.

Oddział w Chernichowie powstał również po to, by ułatwić dostęp do podjęcia pracy w naszej firmie kandydatom z tamtejszych okolic.

Kontakt do biura znajduje się na naszej stronie w zakładce „Oddziały”.


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50