W ostatnim czasie na polskim rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu, głównie obywateli Ukrainy. Zatrudnienie cudzoziemców nie jest niestety takie proste, a nieznajomość przepisów może zaszkodzić.

Z tej okazji Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą zorganizuje 1.12.2016r. w Kijowie sympozjum o nazwie:

"Legalna migracja - szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce"

Pomysł na takie spotkanie wynika zarówno z potrzeb na pracowników z Ukrainy, jak i chęci nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy polskimi, a ukraińskimi agencjami zatrudnienia.

Podczas Sympozjum zostanie zaprezentowana rola migrantów z Ukrainy na rynku pracy w Polsce. Ma ono również na celu zwiększenie świadomości o potencjale i możliwościach firm operujących na Ukrainie, co przełoży się na wzrost standardów zatrudnienia i obsługi pracowników pomiędzy naszymi granicami.

Zostaną przybliżone najważniejsze kwestie istotne dla polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy.

Nasza Agencja już od 2008r. rekrutuje i deleguje dla Klientów na terenie całej Polski Ukraińców. Poczuwamy się więc do obowiązku, aby stale pogłębiać swoją wiedzę w zakresie zatrudniania obcokrajowców. Chociażby dlatego nie może nas tam zabraknąć i weźmiemy udział w tym szczególnym wydarzeniu.

Link do wydarzenia:


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50