Czym jest CSR? To koncepcja, która pod nazwą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu kryje szereg działań założonych w  strategii przedsiębiorstwa chroniących nie tylko interesy udziałowców firmy, ale również całego społeczeństwa.

 

 

 

Co robimy w ramach CSR?

  • dbamy o wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  • pracownicy naszych biur zbierają nakrętki, wspierając tym samym śląską fundację na rzecz niepełnosprawnych
  • cyklicznie inicjujemy akcje charytatywne wspierające dzieci – Akcja Kredka ( zbiórka materiałów biurowych na  rzecz dzieci z domu dziecka)
  • prowadzimy programy motywacyjne dla zatrudnionych i nowych pracowników firmy
  • wspieramy naszych pracowników i ich rodziny w rozwiązywaniu wszelkich problemów wynikających   z migracji w celach zarobkowych
  • stworzyliśmy platformę Rzecznika Pracownika, aby ułatwić komunikację i rozwiązywanie pojawiających się problemów
  • edukujemy! W naszych social media, oraz na specjalnie stworzonej stronie pracaniemcy.com, prowadzimy cykle edukacyjne wspomagające decyzję o wyjeździe za granicę, jak również   rozwiązanie  problemów życia codziennego

Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50