System podatkowy obowiązujący w Niemczech różni się nieco od tego, który znamy z naszego rodzinnego podwórka.

W Niemczech funkcjonuje 6 klas podatkowych, które określają wysokość podatku, którą należy zapłacić od wynagrodzenia brutto.

Klasa podatkowa ma również wpływ na wysokość świadczeń, które są wypłacane np. osobą bezrobotnym.

Czym charakteryzują się poszczególne grupy?
Zobaczcie sami!

 

Klasa podatkowa I

 • Osoby niezamężne
 • Osoby rozwiedzione
 • Osoby pozostające w separacji
 • Osoby zamężne, których małżonek przebywa poza UE
 • Osoby owdowiałe (dwa lata po śmierci małżonka)

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku  do kwoty 945€

 

Klasa podatkowa II

 • Osoby samotnie wychowujące dziecko (minimum jedno), na które dostają zasiłek lub kwotę wolną od podatku ze względu na posiadane dziecko

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1077€

 

Klasa podatkowa III

 • Osoby zamężne, jeżeli małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do V klasy podatkowej
 • Osoby zamężne, których małżonek przebywa w kraju UE
 • Osoby owdowiałe ( w rok po śmierci małżonka)

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1788€

 

Klasa podatkowa IV

 • Osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków jest pracownikiem i przynależy do IV klasy
 • Możliwość wyboru sposobu rozliczania (kombinacja klas III/V lub IV/IV). Najczęściej kombinacja IV/IV opłaca się tylko wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia jest do siebie zbliżona.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku 945€

 

Klasa podatkowa IV z czynnikiem

 • W 2013 wprowadzono trzecią opcję dla małżeństw. Poprzez obliczanie czynnika, każdy z małżonków zostaje opodatkowany w zależności od wysokości swojego wkładu w dochód rodziny. Dzięki temu rozpatrywane są ulgi podatkowe przysługujące przynajmniej jednemu małżonkowi. Dla przykładu: małżonek, który wnosi tylko 25 procent wkładu w dochód rodziny, odprowadza tylko 25 procent wspólnego podatku
 • Opcja ta zalecana jest dla małżeństw, w których różnica dochodów małżonków jest bardzo duża. Dotychczas takie małżeństwa wybierały kombinację klas podatkowych III/IV, co kończyło się nadpłacaniem podatku.

 

Klasa podatkowa V

 • osoby zamężne, jeżeli współmałżonek jest rozliczany wg. klasy podatkowej III,

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 105 euro

 

Klasa podatkowa VI

 • osoby wolne lub zamężne, będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok,

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 0 euro.

 

Kiedy zmienić klasę podatkową?

Klasę podatkową należy zmienić przede wszystkim w momencie kiedy zmienia się nasz stan cywilny, na świat przychodzi dziecko, lub zmieniamy miejsce pracy.
Przyjmuje się, że zmian dokonywać można raz w roku, ale przypadki ekstremalne takie jak np. śmierć małżonka dopuszczają naniesienie zmian częściej.


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50