Często kiedy mowa jest o zarządzaniu czasem, ustalaniu planów działania pada hasło: ustalenie celu. I w gruncie rzeczy cele towarzyszą nam każdego dnia mniejsze i większe. Kiedy mowa o celach i ich ustalaniu z podobną co one same częstotliwością pojawia się Metoda SMART, określa się, że cel powinien być SMART, bo tylko SMART cel przyniesie efekt. Zatem czym wspomniana metoda jest, zapytacie. A my już śpieszymy z odpowiedzią.

Metoda SMART, to sposób na formułowanie celów, której głównym zadaniem jest zwiększenie szans na ich realizację.

Równocześnie jest to akronim, w który wpisane jest 5 cech, jakie mają nam pomóc przy formowaniu celu.

 

S – Sprecyzowany

M – Mierzalny

A – Atrakcyjny

R – Realistyczny

T – Terminowy

 

Sprecyzowany – to nasz fundament, którym jest jasne określenie co chcemy osiągnąć. Ma to być konkretne i jednoznaczne, nie można w tym miejscu zostawić miejsca na luźne interpretacje czy dowolność.

 

Mierzalny – odpowiednio określony cel powinien nam również dać możliwość kontroli postępów w czasie jego realizacji. Będzie to też wyznacznik, po którym zdołamy określić, że cel został zrealizowany.

 

Atrakcyjny – cel, który niesie za sobą wyzwanie, a wymierne korzyści płynące z jego realizacji to najlepsza motywacja. Jak określić poziom jego atrakcyjności? Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie „po co w ogóle chcesz zrealizować swój cel”.

 

Realistyczny – czyli możliwy do osiągnięcia. Na tym etapie najważniejszym będzie ustalenie jakie mamy zasoby siły i czasu na realizację zadania. Jeśli tutaj nie będziemy precyzyjni, możliwym jest, że na planie skończą się nasze marzenia o celu.

 

Terminowy – to nic innego jak ustalenie terminu, w którym zamierzamy osiągnąć nasz cel. Dzięki poczuciu mijającego czasu, nie ulegniemy pokusie rozpoczęcia „od jutra”, albo zostawienia sobie któregoś z elementów „na później”.

 

Prawda, że to proste? W pierwszej fazie zajmuje nieco więcej czasu i pochłania energię, ale z biegiem czasu kiedy wejdzie Wam już w nawyk nawet nie zauważycie, kiedy wszystkie Wasze plany będą SMART.