Wakacje to nieodłączny element każdego lata, a one nieodłącznie kojarzą nam się z dłuższymi
i krótszymi wyjazdami.

Dla osób pracujących oznacza to korzystanie z przysługującego urlopu u pracodawcy.

Jakie są jego rodzaje, komu i w jakim wymiarze się on należy? Sprawdźcie poniżej!

 

W Polskim prawie pracy wyróżniamy kilka różnych form zwolnienia pracownika z obowiązków wykonywania obowiązków zawodowych. Dziś na celownik weźmiemy urlop: wypoczynkowy, bezpłatny i szkoleniowy.

 

Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Według prawa, każda osoba podejmująca pracę w roku kalendarzowym, nabywa prawo do urlopu wraz z każdym przepracowanym miesiącem w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowanym roku. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali jeszcze 10 lat,
jest to łącznie 20 dni, natomiast osoby zatrudnione co najmniej 10 lat mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, pracownik nabywa prawo do kolejnych dni urlopowych.

 

Jeśli pracująca osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wielkość urlopu określana jest proporcjonalnie.

Pamiętać należy również o tym, że niewykorzystany urlop z poprzedniego roku, przechodzi na rok kolejny i należy go wykorzystać w pierwszej kolejności do 30 września.

 

Jak obliczać lata pracy? Warto pamiętać, że do tego czasu zalicz się również okres nauki.

Jednak jeżeli nauka była pobierana w latach zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia lub okres pobierania nauki, w zależności, która opcja jest korzystniejsza dla pracownika. Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy do okresu pracy wlicza się odpowiednio z tytułu ukończenia: zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
szkoły policealnej - 6 lat,
szkoły wyższej - 8 lat.
Przy czym okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Warto pamiętać, że kiedy już mamy możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, mamy prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przez 14 dni z wliczeniem weekendów, świąt i dni wolnych od pracy.

 

Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kolejną formą urlopu jest urlop bezpłatny, jest to przerwa w świadczeniu pracy, bez prawa
do wynagrodzenia. Urlop ten udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika, nie musi być wtedy podawana przyczyna, jednak należy pamiętać o tym, że pracodawca nie musi się do niego przychylić. Wyjątek od tej reguły stanowi wyłącznie sytuacja, kiedy pracownik dostaje powołanie do pełnienia funkcji z wyboru w związkach zawodowych czy na czas mandatu posła lub senatora.

 

Z zasady nie jest określone ile może trwać urlop bezpłatny. Może to być kilka dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat. Jeśli urlop będzie przekraczał 3 miesiące, pracowni i pracodawca mogą przewidzieć odwołanie z urlopu, jeśli zajdzie ku temu uzasadniona przyczyna.

 

Ostatnią formą, którą dziś omówimy jest urlop szkoleniowy. Udziela się go pracownikowi,
który podnosi swoje kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy.

 

W tym wypadku jego wymiar wynosi:

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego

6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się
i przystąpienie do egzaminu dyplomowego

 

I to już wszystko w tej części urlopowej. Już niebawem spodziewajcie się artykułu o innych formach, takich jak np.: urlop wychowawczy, opiekuńczy itp.


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50