Wraz z rozpoczęciem 2021, spodziewać się można było zmian dotyczących zatrudnienia pracowników. Co z zapowiadanych weszło w życie, a co nadal pozostało plotką?
Poniżej wyjaśniamy najbardziej nurtujące kwestie.

Wbrew obawom, nowy rok nie przyniósł tylu zmian ilu się spodziewano.

Najczęściej pojawiający się pytaniem było jednak czy zaległy urlop przepada? Nie, w obecnym stanie prawnym nic nie przepada i przepaść nie może.

Przepisy prawa nakazują wykorzystanie zaległego urlopu do końca września roku następnego. W gorszej sytuacji znajdują się jednak pracodawcy, którzy podczas ewentualnej kontroli mogą zostać ukarani za fakt niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu. Dlatego też pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop przed 30 września  i wtedy pracownik musi z urlopu skorzystać. I to jedyna niedogodność.

Zmian zapowiadanych przez resort pracy, możemy się spodziewać odnośnie pracy zdalnej.
Mają pojawić się pełniejsze i docelowe regulacje jej dotyczące.

Obecnie obowiązująca w literze prawa „telepraca”, ma zostać zastąpiona zgodnie z przygotowanym projektem ustawy przez pracę zdalną. Będą one regulowały zasady wykonywania obowiązków pracowniczych poza firmą, w systemie stałym jak
i hybrydowym.

Na ten moment pozostaje nam czekać i obserwować kształtującą się sytuację. A o ewentualnych zmianach z pewnością przeczytacie w kolejnych naszych artykułach.