Praca Tymczasowa

Proponujemy Państwu nowoczesną, mobilną organizację pracy z rezerwami kadrowymi nie obciążającymi stanu ilościowego Państwa załogi etatowej, dzięki zaletom pracy tymczasowej.
Nasi pracownicy tymczasowi są to specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużych umiejętnościach dostosowawczych.

Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymywać liczby pracowników na maksymalnym pułapie, ani też przygotować rezerwy kadrowej, która będzie w stanie wyrównać braki spowodowane chorobami, urlopami, szkoleniami, itp.

Nawiązując współpracę z naszą firmą zostajecie Państwo odciążeni ze wszelkich obowiązków administracyjno-kadrowych, tym zajmie się firma Personnel International w zakresie usługi pracy tymczasowej.

Dodatkowo nasi pracownicy pracujący u Państwa objęci są odpowiednimi ubezpieczeniami NNW oraz OC. Korzystanie z usług naszej firmy oznacza dla Państwa mniejsze koszty ogólne wynikające z elastyczności dostosowania do konkretnych potrzeb w danym czasie (zatrudnienie w dogodnym czasie takiej liczby osób, która w terminie zrealizuje założone cele). Ponad 500 naszych współpracowników różnych zawodów podejmie się realizacji postawionych im zadań.

 

To my dbamy formalności związane z zatrudnieniem pracowników, wypłatą jego wynagrodzenia, czy też sporządzeniem odpowiednich deklaracji ZUS oraz PlT-ów za przepracowany okres.

 

Jesteśmy przekonani że potrafimy dać Państwu poczucie pełnej satysfakcji.